Inteligentne liczniki komunalne linii GRIDMETER produkowane są na licencji firmy NES i spełniają wszystkie wymogi stawiane przez OSD w Polsce, w tym:

  • Pomiar wszystkich rodzajów energii w obu kierunkach
  • Zdalny, automatyczny odczyt
  • Rejestracja incydentów
  • Czujniki pola magnetycznego i zdjęcia obudowy
  • Rejestracja profili zużycia, napięć i prądów
  • Zdalne załączanie i odłączanie energii
  • Strażnik mocy
  • Funkcja prepaid
  • Centralna synchronizacja czasu

We współpracy z systemem MDM ZEUS i billingiem ZEUS są precyzyjnym i wygodnym narzędziem do analizy i fakturowania energii elektrycznej dla galerii handlowych, osiedli mieszkaniowych z centralnym rozliczanie energii elektrycznej, parków technologicznych, OSD, czy gmin.